Link Wheel คือลิงค์วงล้อมหัศจรรษ์ ที่ใช้หลักการเชื่อมโยงเป็นวงกลมแวดล้อมเว็บไซต์หลัก และส่งลิงค์ทั้งหมด
กลับไปยังเว็บไซต์หลักซึ่งเป็นระบบของการทำ Seo เพื่อดันคีย์เวิร์ดให้เว็บไซต์ติดอันดับได้เร็วและหนาแน่นขึ้น

 

วิธีทำ หาเปิดเว็บฟรี (หรือที่เรียกกันว่า web2.0) สัก6เว็บขึ้นไป เขียนเนื้อหาและส่งลิงค์กลับมายังเว็บหลักที่ทำเงิน
กับ web2.0 ที่ฟรีเชื่อมโยงกันให้ครบทั้ง6เว็บ เพื่อล่อให้บอทวิ่งวนอยู่ในเว็บเราเป็นส่วนใหญ่ หลังจากเปิดเว็บบล็อค
(web2.0) และเชื่อมโยงเสร็จเรียบร้อย ให้นำเว็บบล็อคทั้งหมดไปที่ Social Bookmark ต่างๆเพื่อโปรโมทเรียกบอท
ให้วิ่งเข้ามาเก็บข้อมูลยังเว็บเราทั้งหมด

ร้อยเอ็ด สยามรถยนต์

Link Wheel สามารถดัดแปลงระบบการเชื่อมโยงให้สลับซับซ้อนได้อย่างไม่จำกัดทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละ
บุคคล ดังรูปภาพที่นำมารวบรวมไว้จากเว็บของเมืองนอกต่างๆ มากกว่า20รูปแบบ

Link Wheel

รวมรายชื่อ web2.0 (ฟรีเว็บบล็อค)

รวมรายชื่อ web2.0 (ฟรีเว็บบล็อค)

PR9
http://wordpress.com

PR8
http://squidoo.com
http://weebly.com
http://livejournal.com
http://bravenet.com

PR7
http://blogger.com
http://blogsome.com
http://www.wetpaint.com
http://www.wikispaces.com
http://www.xanga.com
http://www.tripod.lycos.com
http://tumblr.com
http://quizilla.teennick.com
http://viviti.com
http://vox.com
http://webs.com
http://knol.google.com
http://friendster.com

PR 6
http://bigadda.com
http://blog.co.uk
http://blog.com
http://www.zimbio.com
http://gather.com
http://diaryland.com
http://edublogs.org
http://opendiary.com
http://sosblog.com

PR5
http://20six.co.uk
http://blog.ca
http://hubpages.com
http://blurty.com
http://upsaid.com
http://tabulas.com
http://tblog.com
http://terapad.com
http://shoutpost.com
http://thoughts.com
http://blogskinny.com
http://free-conversant.com
http://freeflux.net

PR4
http://blogeasy.com
http://blogstream.com
http://blogstudio.com
http://blogtext.org
http://insanejournal.com
http://journalfen.net
http://journalhub.com
http://bloxster.net
http://bloghi.com
http://mynewblog.com
http://netcipia.com
http://wikyblog.com
http://blogigo.com
http://freeblogit.com

PR3
http://blogono.com
http://blogr.com

 

Advertisements